چالش بلاک کردن

چند روزی است چالشی به نام بلاک کردن در دنیای مجازی راه افتاده است که اکثر هنرمندان هم از آن حمایت کرده‌اند. چالش به این شکل است که در هرجایی، زیر هر صفحه و پیجی اگر دیدیم کسی فحاشی کرده او را بلاک می‌کنیم.

بیاید با پیوستن به این چالش دنیای مجازی‌مان را کمی پاکیزه کنیم.