آهوی تنها

برای شرکت در پانزدهمین دوره جشنواره داستان صادق هدایت فقط تا ۳۰ام مهرماه فرصت دارید که داستان‌های کوتاهتان را بفرستید. برای ارسال داستان می‌توانید از طریق ایمیل یا صندوق پستی دفتر هدایت اقدام کنید. برای ارسال از طریق ایمیل باید داستان را در قالب Pdf یا Word با قلم‌های متداول (مانند B Naznin با اندازه ۱۲ یا ۱۴) به نشانی jahangirhedayat@gmail.com ارسال کنید یا اینکه داستانتان را به صندوق پستی ۳۶۵-۱۹۵۸۵ بفرستید. داستان‌هایی که به طریق پستی ارسال می‌شوند لازم است بر یک روی صفحه به صورت تایپ شده در ۴ نسخه فرستاده شوند. قبل از ارسال داستان به موارد زیر هم توجه کنید.

  • هر نویسنده می‌تواند یک داستان کوتاه و بکر خود را ارسال کند.
  • داستان ارسالی نباید از هزار کلمه کمتر و از چهارهزار کلمه بیشتر باشد.
  • شرکت کنندگان باید توجه داشته باشند تا تعیین برندگان و انتخاب داستان‌ها برای چاپ در مجموعه آثار برگزیده از درج داستان ارسالی خود در کتاب‌ها، نشریات، سایت‌های اینترنتی و یا ارسال برای مسابقه داستان‌نویسی دیگر خوداری کنند.
  • نویسندگان داستان‌ها لازم است شماره تلفن، آدرس کامل پستی، شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل خود را همراه با داستان ارسال کنند.
  • ارسال داستان برای این مسابقه به این معنا است که نویسنده در صورت انتخاب، رضایت خود را برای چاپ داستان ارسالی در مجموعه داستان‌های برگزیده اعلام داشته است.
  • دفتر هدایت مجاز به ویرایش داستان‌ها است و داستان‌های ارسالی مستردد نخواهد شد.
  • داستانک، داستان‌ بدون عنوان یا با نام مستعار نویسنده مطلقا پذیرفته نمی‌شود.